Protestanci articles

Uploaded by trolf sxc hu

Teologia protestancka

Teologia protestancka

Protestantyzm różni się od katolicyzmu i prawosławia głównie tym, że nie uznaje tego, co zostało dodane przez Kościół rzymski lub prawosławny do Pisma Świętego. U protestantów istnieją dwa główne nurty. Są to „fundamentaliści”, traktujący Biblię dosłownie oraz „liberałowie”, którzy interpretują …

Top