Teologia protestancka

Uploaded by trolf sxc hu

Protestantyzm różni się od katolicyzmu i prawosławia głównie tym, że nie uznaje tego, co zostało dodane przez Kościół rzymski lub prawosławny do Pisma Świętego. U protestantów istnieją dwa główne nurty. Są to „fundamentaliści”, traktujący Biblię dosłownie oraz „liberałowie”, którzy interpretują ją symbolicznie.

Ponadto, protestanci odrzucają dogmaty Maryjne. Według nich, matka Jezusa zajmuje wyjątkowe miejsce, ale nie trzeba oddawać jej czci religijnej, która należy się jedynie Bogu.

Protestanci akceptują dwa sakramenty: chrzest i eucharystię. Eucharystię traktują inaczej niż katolicy, ponieważ podchodzą do niej jako do wspomnienia Ostatniej Wieczerzy.

W wielu związkach protestanckich i Kościołach udziela się święcenia kapłańskie pastorom. Protestanci małżeństwu również nadają zupełnie inną interpretację. Kalwiniści zaś odrzucają wszystkie katolickie sakramenty.

hastagi na stronie:

#teologia protestancka #teologia protestancka studia #blogi protestanckie #dogmaty maryjne protestantyzm

Related posts

Top