Tag Archives: luter

Mała trzódka, czyli luteranie w internecie

Mała trzódka, czyli luteranie w internecie

Słynne 95 tez Marcina Lutra, od których zaczęła się w 1517 r. Reformacja, zasady ewangelickiej etyki wojskowej, a także wyznaczniki luterańskiej tożsamości można poznać surfując po stronach internetu. O tym, że jest on kopalnią wiedzy o protestantyzmie przekonuje choćby fakt, …

Protestanci

Protestantyzm wywodzi się z ruchów reformatorskich, które miały miejsce w Kościele rzymskokatolickim w XVI wieku. Jest jednym z trzech wielkich odłamów chrześcijaństwa.

Inicjatorzy tych ruchów to głównie M. Luter i J. Kalwin. Sama nazwa „protestantyzm” zaistniała dopiero w XVI wieku. …

Top