Tag Archives: w

Protestanci

Protestantyzm wywodzi się z ruchów reformatorskich, które miały miejsce w Kościele rzymskokatolickim w XVI wieku. Jest jednym z trzech wielkich odłamów chrześcijaństwa.

Inicjatorzy tych ruchów to głównie M. Luter i J. Kalwin. Sama nazwa „protestantyzm” zaistniała dopiero w XVI wieku. …

Dzieci poznają tajemnicę śmierci

Dzieci poznają tajemnicę śmierci

Marielene Leist

Śmierć i żałoba to sprawy, o których bardzo trudno rozmawiać z dziećmi. Często unikamy tego tematu, nawet wtedy, kiedy śmierć bezpośrednio dotyka samego dziecka i jego najbliższych. Tymczasem, brak reakcji ze strony dorosłych, brak …

Uploaded by trolf sxc hu

Teologia protestancka

Protestantyzm różni się od katolicyzmu i prawosławia głównie tym, że nie uznaje tego, co zostało dodane przez Kościół rzymski lub prawosławny do Pisma Świętego. U protestantów istnieją dwa główne nurty. Są to “fundamentaliści”, traktujący Biblię dosłownie oraz “liberałowie”, którzy interpretują …

Top