Wiadomości Branżowe

Dolnośląski Festiwal Nauki 2013 – wykłady i debata w EWST

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (EWST) po raz piąty bierze udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Ku naszej radości popularyzacja teologii w ujęciu ewangelikalnym spotkała się ze znacznym zainteresowaniem uczestników DFN. Mamy nadzieję, że tematy przygotowane w tym roku również zaciekawią naszych gości, a także staną się dla nich podstawą do refleksji i poszukiwań

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (EWST) po raz piąty bierze udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Ku naszej radości popularyzacja teologii w ujęciu ewangelikalnym spotkała się ze znacznym zainteresowaniem uczestników DFN. Mamy nadzieję, że tematy przygotowane w tym roku również zaciekawią naszych gości, a także staną się dla nich podstawą do refleksji i poszukiwań światopoglądowych. Najważniejszym punktem programu będzie debata "Kiedy zaczyna się człowiek", w której wezmą udział dr Tomasz Terlikowski, pastor dr Kazimierz Bem oraz dr Joel Burnell.

Tematem wiodącym, który wybraliśmy jako hasło przewodnie na XVI Dolnośląski Festiwal Nauki, jest Biblia odczytywana w świetle nauki. Na pierwszą część naszego programu złożą się prelekcje wykładowców EWST oraz dyskusje ze słuchaczami.

Tradycyjnie już  program DFN w EWST zakończy debata. W tym roku będzie dotyczyć ona wyjątkowo aktualnego problemu, nie tylko z punktu widzenia nauki, ale także życia codziennego i podejmowanych wyborów – początku ludzkiego życia. O tym Kiedy zaczyna się człowiek i związanymi z tą kwestią wyborami etycznymi (aborcja, antykoncepcja, in vitro) będą rozmawiać dr Tomasz Terlikowski, pastor Kazimierz Bem oraz dr Joel Burnell.  Początek debaty o godzinie 18:00.

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (EWST) we Wrocławiu jest międzywyznaniową, chrześcijańską uczelnią teologiczną. Jest to szkoła niepubliczna, o uprawnieniach uczelni zawodowej (ma prawo do nadawania zawodowego tytułu licencjata). Uczelnia posiada akredytację w oparciu o Ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym (w przeciwieństwie do innych niekatolickich uczelni teologicznych umocowanych na umowie Państwo-Kościół).

Uczelnia w swojej działalności stawia sobie za cel umocnienie chrześcijaństwa ewangelikalnego (i szerzej – protestanckiego) w Polsce poprzez kształcenie kadr kierowniczych, pracowników oraz członków wspólnot i organizacji. EWST realizuje licencjackie studia zawodowe pierwszego stopnia w zakresie teologii a także kursy dokształcające, szkolenia kadry naukowej. Prowadzi także działalność naukową i naukowo-badawczą, w tym badania na rzecz środowisk chrześcijańskich.

EWST prowadzi również działalność edukacyjną oraz informacyjną kierowaną do środowisk pozachrześcijańskich. W ramach szkoły języków biblijnych prowadzi podstawowe kursy starożytnych języków obcych, zaś w ramach realizowanej we współpracy z władzami lokalnymi Międzykulturowej Akademii III Wieku działa na rzecz dialogu i porozumienia międzywyznaniowego, prowadząc programy edukacyjne ukierunkowane na upowszechnienie wiedzy o protestanckim dorobku kulturowo-społecznym.

Źródło Com-Media. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy